+ - +
|
Bild av musikinstrument och notbok Folkmusikkommissionens notsamling
och Musikmuseets spelmansböcker
|

Om materialet

I den här webbpresentationen ingår material efter drygt 400 upptecknare och fler än 2 000 spelmän och vissångerskor på sammanlagt omkring 30 000 inskannade bilder. I många fall återger bilderna ett uppslag i originalmaterialet, så att sidantalet snarare uppgår till cirka 45 000 sidor. Det totala antalet låtar är betydligt fler.

Här följer en kort inledning kring Folkmusikkommissionens verksamhet och därefter likaledes korta introduktioner till de två dominerande materialtyper som ingår i den här webbpresentationen - uppteckningar och spelmansböcker.

Det finns även en presentation av hur webbpresentationen av materialet genomförts

Tips för vidare läsning:

Andersson, Olof 1963. Hur Svenska låtar kom till. En brevväxling mellan Nils och Olof Andersson. Stockholm.

Boström, Mathias 2006. ”Folkmusikkommissionens verksamhet och arkiv – en översikt och vägledning.” Dokumenterat 37

Boström, Mathias, Dan Lundberg & Märta Ramsten (red.) 2010. Det stora uppdraget.  Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Stockholm.

Gustafsson, Magnus 2005. Notbok efter Petter Dufva! med notskrift av Bent Hansen och kommentarer av Magnus Gustafsson. Växjö.

 

+ - +