+ - +
|
Bild av musikinstrument och notbok Folkmusikkommissionens notsamling
och Musikmuseets spelmansböcker
|

Låttyper 

Vid indexeringen av materialet har vi normaliserat låttyperna enligt följande lista. Fetstil anger sådana låttyper som använts vid indexeringen.

Air - även Aire

Allemande

Angläs - Angläs skiljer sig från engelska och ril pga musiken används till olika typer av dans. Se även engelska och ril. Även t.ex. Angl, Anglois

Aria

Armbågslek - se Långdans

Bakmes - se Polska

Ballet - se Ballo

Ballo - även ballet, ballot

Bergamasca

Berlinskan - se Mazurka

Birenbomska - se Polska

Björndansen

Bleking - se även Polska.

Bordsvisa - se Skänklåt

Bosk - se Polska

Boston, Bostonvals - se Vals

Bourrée

Branicula - se även Kehraus

Bruddans - se Långdans

Brudmarsch - se Marsch

Brudpolska - se Polska

Brännvinspolska

Bröllopsmarsch - se Marsch

Bugadans - se Polska

Bågdans - se Långdans

Cinque de pas - se Skinnkompass

Cottilion - se Kotiljong

Czardas

Danslek - se Sånglek

Den lilla rolia - se Engelska

Den långa dansen - se Långdans

Dockedansen

Eccosäs

Eccosäs-vals - se Schottis

Engelska - Inkluderar även fyrtur, fyrmannaengelska, fyrmannadans, niomannaengelska, sexengelska, sexmannadans, sextur, tremanengelska, tretur, trippar, tvåtur, åttamannadans, åttan, åttatur, "den lilla rolia". Engelska skiljer sig från angläs och ril p.g.a. att musiken används till olika typer av dans. Se även Angläs och Ril.

Espaniole

Fandango

Festpolonäs - se Promenadpolonäs

Fläckpolska - se Polska

Foxtrot

Fransäs - Består av olika delturer och de kan vara i både 2/4 eller 3/8.

Fria Valet - se även Kadrilj

Fyrtur, Fyra man engel, Fyrmannadans - se Engelska

Fyrmannapolska - se Polska

Gaillarde

Galopp - även galoppad

Gammalvänster - se Polska

Gangsföra - se Polska

Gavotte

Getabockadans - se även Kehraus, Branicula

Gigue - se Jig

Grötlåt - se Skänklåt

Gubbstöt - se Hambo-polkett

Gustafs Skål - se Kadrilj

Gånglåt - se Marsch

Hagervals - se Vals eller Hoppsa

Halling - även Halli, Hallingdans, Hallänningen

Hambo

Hambo-mazurka

Hambo-polka

Hambo-polkett - även gubbstöt, rumpedarra

Hambo-polska

Hambo-vals - se Hambo

Hamburgar - se Hambo-polska (3/4) eller Polka (2/4)

Hamburska - se Hambo-polska

Hops angl - se Reinländer (2/4) eller Hops angläs (3/4, 3/8)

Hoppsa - även Hoppser. Se även Schottis

Hoppservals - se Schottis, Hoppvals. Se även Hoppsa

Hoppvals - se även Schottis eller Hoppsa

Hornpipe - skrivs även Hornpärpe.

Horren, Horrepolska - se Polska

Hyfsa - se Polka

Hyfsapolkett - se Polkett. Polkettmusik i 2/4 till polskeomdansning "köra"

Jig

Jojk

Kadrilj - även lancierkadrilj. Se även Fria valet

Kedjedansen - även Keding, Kedjan

Kehraus - även kiraus, koraus, tjirus. Se även Getabockadans, Branicula

Kibbika - se Polka

Kiraus - se Kehraus

Klackpolska - se Polska

Klappdansen

Klubba - se Polka

Kontradans

Koral - se även psalm

Koraus - se Kehraus

Kotiljong - skrivs även Cotillion etc. Se även kontradans.

Krakowiak - se Polka

Kringellek, kringpolska - se Polska

Krokdans - se Långdans

Kulldans - se Långdans eller Polska

Köra, Körepolska - se Polska

La Chassé

Lachats

Laditå - se Lott ist tot

Lancier, Lancierkadrilj - se Kadrilj

Lek - se Sånglek eller Polska

Leksandslåt - se Polska

Locklåt - se Vallåt

Longway - se Långdans

Lott ist tot - även laditå

Lurlåt - se Vallåt

Lybäckare - se Schottis eller undantagsvis Mazurka

Långdans - finns både i 2/4 och 3/4. Inkluderar även armbågslek, bruddans, bågdans, den långa dansen, krokdans, longway, nigdansen, stabbdans, m.fl.

Långpolska - se Polska

Lårdans - se Långdans

Låringen - se Långdans eller Vals

Marsch - här ingår även gånglåt, brudmarsch, bröllopsmarsch, pas redoublé

Matradura

Mazurka - jfr även Hambo-mazurka och Polka-mazurka

Mellparing - se Schottis

Menuett - även minnevett, minuetto, möllevitt etc.

Menuett-polska - se Polska

Minnevett - se Menuett

Monfarino

Morris dans - även Morian, Morisk dans

Murky

Möllevitt - se Menuett

Nigdansen - se Långdans

Nigpolska - se Polska eller långdans

Nigvals - se Vals

Nio man engel - se Engelska

Norske - se Polska

Nåsföra - se Polska

One-step - se Step

Padre kat, Pallekatt - se Schottis

Pariserpolka - se Polka

Pas redoublé - se Marsch

Pas de quatre, Paterkatt - se Schottis

Petzin

Polka - inkluderar även hyfsa, hamburgar, klubba, snoa, stjuls

Polka-mazurka - jfr Mazurka

Polkaslunga - se Polka

Polkett - se även Hambo-polkett

Polonäs - även polo, pollonoise, m.m. se även Polska, Promenadpolonäs

Polska - inkluderar även pols, polonäs, bakmes, brudpolska, fyrmannapolska, gammalvänster, horrepolska, kringellek, kringpolska, körepolska, långpolska, menuett-polska, nigpolska, norske, nåsföra, polskemenuett, rundom, senpolska, slängpolska, snurrebocken, springpolska, sverp, svingpolska, trinnpolska m.fl. Se även bleking, polonäs, proportion, serra, springdans, springlek, svingedans, travare

Polskemenuett - se Polska

Promenadpolonäs - se även polonäs

Proportion - jfr polonäs, serra

Psalm - se även koral

Reinländer - inkluderar även tysk polka. Även Reinländer polka. Se även schottis

Reel, Rell - se Ril

Renländare - se Reinländer

Ridmarsch - se Marsch eller Polska

Rigadon

Ril - Även reel, rul, rillen. Se även angläs och engelska

Ringdans, Ringlek - se Sånglek

Romans

Ronda, Rondarto - se Rundarium

Rondeau

Rul - se Ril

Rumpedarra - se Hambo-polkett

Rundarium - även Rundarim, Ronda, Rondarto, Runtenom

Rundom - se Polska

Runtenom - se Rundarium eller polska

Russeren - se Rysk polska

Rysk långdans - se Rysk polska

Ryska polskan

Saltarello - även Salto

Sarabande

Schottis - även skotsk, schotts m.m. Inkluderar även lybäckare, mellparing, paterkatt, tantoli, tvåstegare, tysk-polska m.fl. Se även reinländer, hoppvals, hoppsa

Schwäbischer - se Vals

Senpolska - se Polska

Serra - se även Polska

Sexengelska, sexmannadans - se Engelska

Sexmansril - se Ril

Sextur - se Engelska

Sinkelipass - se Skinnkompass

Sjuls - se Polka

Sjuspring

Skinnkompass - även sinkelipass, cinque de pas

Skotsk - se Schottis

Skuvpolska - se Polska

Skålstycke - se Skänklåt

Skåningen - se Polka

Skånsk mazurka - se Mazurka

Skänklåt - även bordsvisa, grötlåt, skålstycke, steklåt

Slowfox

Slå halling - se Halling

Slängpolska - se Polska

Snoa - se Polka

Snurrebocken, Snurre-polska - se Polska

Sorgmarsch - se Marsch

Springdans - se även Polska

Springlek - se även Polska

Springpolska - se Polska

Springvals - se Vals

Sprättmazurka - se Mazurka

Stabbdans, Stabben - se Långdans

Stegvals - se Vals

Steklåt - se Skänklåt

Step - one-step och two-step

Stigvals - se Vals

Stjuls - se Polka

Storpolska - se Polska

Stölpen - se Vals

Svabisk - se Vals

Svarp, Sverp - se Polska

Svingedans - se även Polska

Svingpolska - se Polska

Sånglek - även danslek, ringdans, ringlek

Sölingen - se Långdans

Tango

Tantoli, Tantolini - se Schottis

Tjirus - se Kehraus

Travare - se även Polska

Tre man ängel - se Engelska

Trestegsvals - se Vals

Tretur - se Engelska

Trinnpolska - se Polska

Trippa, Trippar, Trippen - se Engelska

Trippvals - se Vals

Two-step - se Step

Tvåmansril - se Ril

Tvåstegare - se Schottis

Tvåtur - se Engelska

Tyrolervals, Tyrolienne - se Vals

Tysk polka - se Reinländer. Se även schottis

Tysk-polska - se Schottis

Vallåt - inkluderar även locklåt, lurlåt, vallvisa

Vals - inkluderar även bostonvals, nigvals, springvals, stegvals, stigvals, trestegsvals, trippvals

Varsovienne - se Vals

Viggo - se Polka

Vindeliska - se Schottis

Visa - även ballad, sång, vaggvisa, m.m.

Väva vadmal

Åttamannadans, Åttan, Åttatur - se Engelska

Överstöra - se Vals

+ - +