Folkmusikkommissionen och spelmansböcker - Sk 13 - IIa:17: Första Bakåt 10 Föregående Bild: 66 (66) Förstora