+ - +
|
Bild av musikinstrument och notbok Folkmusikkommissionens notsamling
och Musikmuseets spelmansböcker
|

Genom den här webbpresentationen ger Svenskt visarkiv och Statens musikverk tillgång till hela det omfattande notmaterialet i den svenska Folkmusikkommissionens samlingar, samt dåvarande Musikmuseets samling av spelmansböcker. Båda dessa samlingar hanteras sedan 2003 av Svenskt visarkiv. Delar av materialet har tidigare utgivits som Svenska låtar (1922–1940) och Svenska folkliga koralmelodier från Gammalsvenskby och Estland (1945), vilka fortfarande är tillgängliga i nytryck från Svenskt visarkiv. Svenska låtar omfattar endast en liten del av hela samlingen och i många fall har låtar och visor dessutom redigerats i större eller mindre omfattning. Här ges nu möjlighet att på egen hand enkelt ta del av det stora primärmaterialet - omkring 45 000 sidor med låtar och visor i den utformning de tillfördes Folkmusikkommissionens och dåvarande Musikmuseets samlingar.

Vår förhoppning är att digitaliseringen och tillgängliggörandet av materialet på webben kommer att locka och inspirera utövare inom olika musikområden, pedagoger, forskare, tonsättare m.fl. att använda sig av dessa rika samlingar. Detta ingår i Svenskt visarkivs uppdrag och är helt i den ursprungliga Folkmusikkommissionens anda.

Det finns flera sökvägar till låtarna och visorna i samlingarna - dels att bläddra i materialet utifrån ett flertal erbjudna ingångar, dels via fritextsökning.


Bläddra i materialet

Sök

Söktips Ungefärlig sökning Avancerad sökning Hjälp

Materialet är fritt tillgängligt för sökning, nedladdning och utskrift för personligt bruk. Upphovsrätten för de digitala avbildningarna av materialet och databasen äger Statens musikverk och för publicering behövs tillstånd av Svenskt visarkiv.

© Svenskt visarkiv 2007-2017.

För kommentarer och frågor om webbpresentationen, skriv till eller kontakta Svenskt visarkiv.

+ - +